توضیحات

شاخص های‌ اقتصادی شامل داده‌های مالی و اقتصادی هستند که به تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی و پیش‌بینی عملکرد آتی کمک می‌کنند.

شاخص های اقتصادی معمولا جزیی از داده های اقتصاد کلان هستند.

این شاخص ها توسط تحلیل گر برای بررسی سلامت اقتصاد، پیش بینی حرکت آینده یک اقتصاد و یا احتمال موفقیت یک سرمایه گذاری استفاده می شود.

چرا از شاخص اقتصادی استفاده می کنیم؟

برای تحلیل و سرمایه گذاری، تحلیل گران و سرمایه گذاران نیاز به ابزارهایی دارند تا با دقت بالایی تخمین زده و سود مناسبی را در بازار کسب کنند.

همچنین شاخص ها تاریخچه عملکرد اقتصاد را بهتر به نمایش می گذارند.

شاخص های اقتصادی به ما کمک می کنند تا بتوانیم رویدادهای اقتصادی را تحلیل کنیم و تغییرات قیمتی را درک کنیم تا معاملاتی متناسب با آن انجام دهیم.

استفاده از شاخص های اقتصادی نیاز به درک پیشرفته اقتصاد ندارد و تنها با فهم مبانی اقتصادی و شاخص ها می توان از آن ها استفاده کرد.

برای از مهمترین شاخص های اقتصادی:

✔ تولید ناخالص داخلی(GDP):

رشد اقتصادی یک کشور را نشان می دهد. معمولا سطح کیفی زندگی مردم  با GDP در ارتباط است.

✔ شاخص قیمت مصرف کننده (CPI):

نشانگر هزینه عمومی زندگی است و به عنوان معیاری برای تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد،

✔ شاخص قیمت تولید کننده(PPI):

یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که روند نرخ تورم را زودتر نشان می دهد.

این شاخص اقتصادی ، میزان تغییر در قیمت کالاها و خدمات است. به عبارتی تغییر در سظح عمومی قیمت ها را نشان می دهد.

افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، نشان دهنده افزایش بهای تمام شده و هزینه تولید کنندگان است.

✔ نرخ بیکاری:

بیانگر درصد افراد بیکار است. شاخصی است که در راستای اقتصاد حرکت می کند و درمورد نرخ سود و سیاست های پولی در آینده خبر می دهد.

✔ شاخص کل بورس:

برای بررسی روند بازار بورس و رشد شرکت ها و … که می توان سلامت اقتصادی ، رونق و رکود و بسیاری عوامل دیگر را با آن سنجید.

✔ نسبت قیمت به اجاره مسکن (P/R):

می توان به عنوان یک شاخص در نظر گرفت که بیانگر دوره رونق، رکود و … و همچنین با بررسی سابقه این شاخص میتوان دریافت که خرید مناسب تر است یا اجاره؟ در دوره رکود هستیم یا رونق؟

✔ شاخص اعتماد مصرف کنندگان (CCI):

 اندازه گیری اعتماد مصرف کننده. به عنوان مثال، کاهش شدید اعتماد مصرف کنندگان می‌تواند نشانه یک اقتصاد ضعیف باشد.

شاخص مدیران تولید (PMI):

جهت بررسی روند کلی اقتصاد در بخش های تولیدی و خدماتی است.

هدف شاخص PMI ارائه اطلاعتی درمورد شرایط فعلی و آینده اقتصاد در جهت کمک به سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران است.

مقادیر این شاخص در بازه ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

به طور کلی می توان گفت، مقادیر بالاتر از ۵۰ بیانگر بهبود نسبی شرایط و مقادیر کمتر از ۵۰ نشان از مشکلات اقتصادی است.